YKSINLUISTELUN SÄÄNNÖT JA LISENSSIT

SUUNNITELLUT OHJELMALOMAKKEET JA ELEMENTTILYHENTEET

OHJEITA KILPAILUIHIN LÄHTEVILLE:

Kauden alussa jokainen perhe lähettää kilpailuvastaavalle (huopaiset@gmail.com) luistelijan lisenssitiedot, vakuutustiedot, kilpailumusiikit mp3-tiedostoina, sekä ISU-sarjalaiset ohjelmien elementtilistat (nämä käydään läpi yhdessä valmentajien kanssa). Näiden tietojen avulla kilpailuvastaava ilmoittaa luistelijat kilpailuihin valmentajien päätöksen mukaan, eikä erillistä ilmoittautumista perheiltä tarvita. Kilpailukalenteri näkyy seuran sivuilla samaan tapaan, kuten aiemminkin, mutta valmentajat päättävät ja lisäävät sinne luistelijat, jotka haluavat kilpailuun lähettää. Kilpailukalenterin yhteen sarakkeeseen merkitään kilpailukohtaisesti päivämäärä, johon mennessä luistelija voi peruuttaa kilpailuvastaavalle osallistumisensa. Perheiden vastuulle jää siis seurata kilpailukalenteria. Valmentaja arvioi milloin luistelija on valmis kilpailuihin.Seuraan saapuneet kilpailukutsut laitetaan ”Saapuneet kilpailukutsut” -linkin alle.

Seuran perimä kilpailumaksu sisältää valmentajakulut. Ensimmäinen luistelija huolehtii valmentajan kilpailupaikalle ja viimeinen takaisin kotiin. Valmentajan yöpyminen maksetaan tarvittaessa mikäli kilpailijan täytyy olla kilpailupaikalla ennen klo 9:00 (itäisen ja kaakkoisen alueen kilpailut) tai kilpailut jatkuvat seuraavana aamuna. Muualla kuin omalla alueella kilpailtaessa yöpyminen korvataan mikäli se on kisoihin osallistumiseksi välttämätöntä (kilpailukohtainen harkinta, kilpailuvastaavan ja puheenjohtajan arvio). Mikäli luistelija ei pysty kyyditsemään valmentajaa sopimuksen mukaisesti, maksaa luistelija itse tästä aiheutuvat kulut (majoitus- tai matkakulun).

Mikäli ISU-kilpailuihin (poislukien liiton alaiset lohkokilpailut ja finaalit) lähtee vähemmän kuin 3 luistelijaa, seura ei tarjoa omaa valmentajaa mukaan, vaan kilpailuvastaava kysyy valmennusta järjestäjiltä. Mikäli luistelija(t) haluaa/haluavat oman valmentajan mukaan, hän/he maksavat kaikki valmentajan mukanaolosta aiheutuvat kulut.

Luistelijan on syytä huomioida, että kilpailuilmoittautuminen on sitova. Järjestävällä seuralla on oikeus periä osallistumismaksu, mikäli perumista ei aiheuta lääkärintodistuksella osoitettava syy.

Pääperiaatteena on, että alueelliset sarjat (Minit, Taitajat, Aluesarjat ja Silmut A/B) kilpailevat STLL:n itäisellä alueella ja STLL:n virallisten kansallisten ja SM-sarjojen kisa-alueena on koko Suomi. Tintit kilpailevat pääsääntöisesti omalla alueella järjestettävissä harjoitus- tai kutsukilpailuissa.

Yhteydenpito järjestävään seuraan ja valmentajaan kilpailuasioissa aina kilpailuvastaavan kautta (kysymykset ja peruutukset ymv).

Kilpailumaksut ovat kaudella 2020 -2021:

Tähtisarjat 70€/kilpailu
ISU-sarjat (1 ohjelma) 90€/kilpailu
ISU-sarjat (2 ohjelmaa) 130€/kilpailu
valintakisat samoin kuin ISU -kisat. 

Maksu kattaa osallistumismaksun, tuomarikulut ja valmentajan palkkion.

Intercup ymv kisoista maksu määräytyy erikseen ja ilmoitetaan kilpailukohtaisesti (=järjestävän seuran ilmoittama kisamaksu+ 25 € valmentajakulujen kattamiseksi).

Maksu maksetaan seuran tilille FI12 5651 1320 1030 95 välittömästi kilpailun jälkeen. Maksun lisätietoihin on lisättävä seuraavat tiedot:

– KILPAILUMAKSU
– kilpailun päivämäärä ja paikkakunta
– luistelijan nimi